Monthly Archives: April 2015

BİRİNCİ KISIM : Amaç, Kapsam ve Tarifler Amaç Madde 1- Bu Dijital Arşiv Yönetmeliğin amacı, kamu kurum ve kuruluşları ile şahıslar elinde bulunan arşiv malzemesi ve ileride arşiv malzemesi hâline gelecek arşivlik malzemenin tespit edilmesini, herhangi bir sebepten dolayı bunların kayba uğramamasını, gerekli şartlar altında korunmalarının temini ve millî menfaatlere uygun olarak Devletin, gerçek ve […]

Mobinova A.Ş olarak bugün, Sayısal Arşiv ve servis büro  hizmetleri sunacak olan markamızı duyurmaktan gurur duyarız! Dijital arşive Mobinova ile geçin.

  • 1
  • 2