Kurumlarda saklama süresini tamamlayan arşiv malzemesi “Arşiv Malzemesi Devir-Teslim ve Envanter Formu” düzenlenerek en geç 1 yıl içinde Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğüne devredilir. Elektronik ortamlarda kayıtlı arşiv malzemesinin devir işlemlerinde Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü tarafından belirlenecek formatlara riayet edilir. Arşiv malzemesinden hangilerinin Genel Müdürlükçe teslim alınıp, hangilerinin geçici veya sürekli olarak mükellefler elinde kalacağı, mükelleflerin görüşü alındıktan sonra Genel Müdürlükçe kararlaştırılır. Mükelleflerin kendi arşivlerinde kalan arşiv malzemesi, Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmeliğin 4. maddesi hükümlerine tâbidir.

* Arşiv Malzemesinin Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğüne Devredilmesinde Arşiv Malzemesi Tespit Formları dikkate alınır.
* Kurumlar, Arşiv Malzemesinin niteliği ve devir işlemlerinin şekli ile ilgili rehberlik talebinde bulunabilirler.
*Taşra, bölge ve yurtdışı teşkilatından Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğüne devredilmesi düşünülen arşiv malzemesinin devir işlemleri Kurum Arşivi koordinasyonu ile yapılmalıdır.
*Arşiv Malzemesinin devri gerçekleştirilmeden önce Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü ile irtibata geçilmelidir.

Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğüne evrak devir işlemlerinde kullanılacak

Arşiv Malzemesi Devir-Teslim ve Envanter Formu

Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğüne evrak devrinde kullanılacak olan Kurum Arşiv Kodları

Arşiv malzemesinin devri için irtibat:

0312 307 9077

0312 307 9204

0312 307 9024

About Sayısal Arşiv

Sayısal Arşiv Yönetim Sistemi bir Mobinva Ltd Şti ürünüdür. Sayısal arşiv ve servis büro hizmetlerine yıllarını vermiş birikimli ve eğitimli bir kadroyla 2015 yılında faaliyete başlamış ve 2015 1. çeyrekte 100+ müşteriye ulaşmıştır. Bilgi ve Belgenin yönetimine, güvenliğine ve erişebilirliğne önem veren, kullanıcı odakli ve mevzuata bağlı çalışmayı ilke edinmiş bu kadroyla belgelerinizi, dokümanlarınızı ve diğer dijital verilerinizi güvenle saklar, dilediğiniz yerden ulaşırsınız.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *