Arşiv Kodu Kurum / Kuruluş Adı
746 Abant ve Bolu Çevresi Turizmi A.Ş.
100 Adalet Bakanlığı
761 Adana Kağıt Torba Sanayii T.A.Ş.
101 Adli Tıp Kurumu Başkanlığı
751 Afyon Çimento Sanayi T.A.Ş.
630 Ağır Sanayii ve Otomotiv Kurumu (ASOK)
708 Aksaray Azmi Millî T.A.Ş.
59 Anadolu Ajansı
10 Anayasa Mahkemesi
752 Ankara Çimento Sanayii T.A.Ş.
731 Antalya Pamuklu Dokuma Sanayii A.Ş.
736 Antbirlik Aksu İplik Fab. Ve Yağ Kombinası
241 Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü
638 Askeri Elektronik Sanayii (ASELSAN)
34 Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu
708 Atatürk Orman Çiftliği
35 Atom Enerjisi Kurumu
303 Bağ-Kur
753 Balıkesir Çimento Sanayii T.A.Ş.
754 Bartın Çimento Sanayii T.A.Ş.
60 Basın İlân Kurumu
58 Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü
31 Başbakan Yardımcılığı
30 Başbakanlık
230 Bayındırlık Bakanlığı
500 BDDK (Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu)
191 Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü
128-129 Belediyeler (Belde)
125 Belediyeler (İl)
127 Belediyeler (İlçe)
732 Bergama Pamuk İpliği ve Dokuma Sanayii T.A.Ş.
688 Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ)
102 Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu Daire Başkanlığı
1 Cumhurbaşkanlığı
23 Cumhuriyet Başsavcılığı ve Adlî Yargı Mahkemeleri
290 Çalışma Bakanlığı
605 Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAY-KUR)
57 Çevre Müsteşarlığı
652 Çinko Kurşun Sanayii A.Ş. (ÇİN-KUR)
755 Çorum Çimento Sanayii A.Ş.
735 Çukobirlik İplik ve Dokuma Fabrikası A.Ş.
12 Danıştay
611 D.B. Deniz Nakliyatı T.A.Ş.
613 Deniz İşletmeciliği ve Tankerciliği A.Ş.
501-612 Denizcilik Bankası T.A.Ş.
609 Denizcilik Müsteşarlığı
32 Devlet Bakanlıkları
25 Devlet Güvenlik Mahkemeleri
620 Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü
55 Devlet İstatistik Enstitüsü (DİE)
601 Devlet Malzeme Ofisi
56 Devlet Meteoroloji İşleri
202 Devlet Opera ve Balesi
53 Devlet Personel Başkanlığı
50 Devlet Plânlama Teşkilâtı
312 Devlet Su İşleri
201 Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü
503 (Devlet Yatırım Bankası) İhracat Kredi Bankası
175 Dış Ekonomik İlişkiler Bakanlığı
142 Dış Ticaret Müsteşarlığı
130 Dışişleri Bakanlığı
51 Diyanet İşleri Başkanlığı
172 Ekonomi Bakanlığı
756 Elâzığ Çimento Sanayi T.A.Ş.
311 Elektrik İşleri Etüd İdaresi
683 Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü (EÜAŞ)
301 Emekli Sandığı
121 Emniyet Genel Müdürlüğü
43 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu
310 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
293 Ereğli Kömür Havzası Amele Birliği
705 Et ve Balık Kurumu
653 Eti Bakır A.Ş.
950 Eti Elektrometalurji A.Ş.
951 Eti Gümüş A.Ş.
654 Eti Krom A.Ş.
650 Etibank
504 Etibank Bankacılık
757 Gaziantep Çimento Sanayii T.A.Ş.
190 Gençlik ve Spor Bakanlığı
150 Gümrük ve Tekel Bakanlığı
623 Havaalanları Yer Hizmetleri Genel Müdürlüğü
141 Hazine Müsteşarlığı
281 Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü
120 İçişleri Bakanlığı
24 İdari Yargı Mahkemeleri
144 İGEME (İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi)
242 İller Bankası Genel Müdürlüğü
240 İmar ve İskân Bakanlığı
291 İş ve İşçi Bulma Kurumu
320 İşletmeler Bakanlığı
651 Karadeniz Bakır A.Ş.
231 Karayolları Genel Müdürlüğü
615 Kıyı Emniyeti
271 Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü
270 Köyişleri ve Kooperatifler Bakanlığı
161 Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Bşk.
200 Kültür Bakanlığı
762 Kütahya Magnezit İşletmeleri A.Ş.
314 Maden Tetkik Arama Kurumu (MTA)
640 Makina Kimya Enstitüsü Kurumu (MKE)
140 Maliye Bakanlığı
733 Manisa Pamuklu Mensucat A.Ş.
508 Merkez Bankası
180 Milli Eğitim Bakanlığı
33 Milli Güvenlik Kurulu
602 Milli Piyango İdaresi
62 Milli Prodüktivite Merkezi
110 Milli Savunma Bakanlığı
111 MSB Akaryakıt İkmal ve Nato Pol Tesisleri İşletme Başkanlığı
758 Niğde Çimento Sanayii A.Ş.
260 Orman Bakanlığı
715 Orman Ürünleri Sanayii Kurumu
126 Özel İdareler
38 Özelleştirme İdaresi Başkanlığı
689 Pet-Kim Petro-Kimya A.Ş.
690 Pet-Las Lastik Sanayii ve T.A.Ş.
313 Petrol İşleri Genel Müdürlüğü
686 Petrol Ofisi A.Ş.
628 PTT
505 Ray Bank
283 Refik Saydam Hıfzısıhha Merkezi
45 Rekabet Kurumu
44 RTÜK (Radyo Televizyon Üst Kurulu)
280 Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı
160 Sanayi Bakanlığı
636 Savunma Donatım İşleri Genel Müdürlüğü
13 Sayıştay
42 Sermaye Piyasası Kurulu
952 Seydişehir Eti Alüminyum A.Ş.
559 Sigorta Şirketleri
300 Sosyal Güvenlik Bakanlığı
282 Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu
302 Sosyal Sigortalar Kurumu
759 Söke Çimento Sanayii T.A.Ş.
730 Sümerbank
507 Şekerbank
631 Takım Tezgâhları Sanayii T.A.Ş.
54 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
250 Tarım Bakanlığı
700 Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü
737 Tariş İplik ve Yağ Fabrikası
626 TCDD (Devlet Demiryolları)
606 Tekel İşletmeleri Genel Müdürlüğü
221 Telsiz İşleri Genel Müdürlüğü
170 Ticaret Bakanlığı
706 Tiftik Yapağı ve Tiftik Genel Müdürlüğü
63 Toplu Konut Başkanlığı (TOKİ)
272 Toprak İskân İşleri Genel Müdürlüğü
707 Toprak Mahsulleri Ofisi
251 Toprak Reformu Genel Müdürlüğü
273 Toprak-Su Genel Müdürlüğü
760 Trakya Çimento Sanayii A.Ş.
745-502 Turizm Bankası A.Ş.
210 Turizm ve Tanıtma Bakanlığı
65 Türk Akreditasyon Kurumu
621 Türk Havayolları A.O. (THY)
632 Türk Motor Sanayi ve T.A.Ş. (TÜMOSAN)
171 Türk Patent Enstitüsü
61 Türk Standartları Enstitüsü
637 Türk Uçak Sanayii A.Ş. (TUSAŞ)
103 Türkiye Adalet Akademisi
36 Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu
5 Türkiye Büyük Millet Meclisi
750 Türkiye Çimento Sanayi A.Ş.
655 Türkiye Demir Çelik İşletmeleri
610 Türkiye Denizcilik İşletmeciliği
680 Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü
682 Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü (TEDAŞ)
681 Türkiye Elektrik Ticaret Taah. A.Ş. Genel Müdürlüğü
635 Türkiye Elektromekanik Sanayii A.Ş.
634 Türkiye Elektronik Sanayii T.A.Ş.
510 Türkiye Emlak Bankası
614 Türkiye Gemi Sanayii A.Ş.
711 Türkiye Gübre Sanayii A.Ş. (Azot Sanayii)
511 Türkiye Halk Bankası
513 Türkiye İş Bankası
502 Türkiye Kalkınma Bankası (DESİYAB)
660 Türkiye Kömür İşletmeleri
687 Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.
685 Türkiye Petrolleri A.O. (TPAO)
39 Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT)
716 Türkiye Selüloz ve Kâğıt Fabrikaları (SEKA)
514 Türkiye Sınaî Kalkınma Bankası
710 Türkiye Süt Endüstrisi Kurumu
718 Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.
714 Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği
670 Türkiye Taş Kömürü Kurumu
512 Türkiye Vakıflar Bankası
41 Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü
734 Türkiye Yapağı ve Tiftik A.Ş.
713 Türkiye Zirai Donatım Kurumu
622 Uçak Servisi A.Ş. (USAŞ)
220 Ulaştırma Bakanlığı
52 Vakıflar Genel Müdürlüğü
292 Yakın ve Orta Doğu Çalışma Eğitim Merkezi
11 Yargıtay
712 Yem Sanayii T.A.Ş.
40 YÖK
37 Yüksek Denetleme Kurulu
192 Yüksek Öğretim Kredi ve Yurtlar Kurumu
26 Yüksek Seçim Kurulu
509 Ziraat Bankası

 

About Sayısal Arşiv

Sayısal Arşiv Yönetim Sistemi bir Mobinva Ltd Şti ürünüdür. Sayısal arşiv ve servis büro hizmetlerine yıllarını vermiş birikimli ve eğitimli bir kadroyla 2015 yılında faaliyete başlamış ve 2015 1. çeyrekte 100+ müşteriye ulaşmıştır. Bilgi ve Belgenin yönetimine, güvenliğine ve erişebilirliğne önem veren, kullanıcı odakli ve mevzuata bağlı çalışmayı ilke edinmiş bu kadroyla belgelerinizi, dokümanlarınızı ve diğer dijital verilerinizi güvenle saklar, dilediğiniz yerden ulaşırsınız.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *