Tag Archives: arşiv

Türkiye’nin önde gelen bilgi teknolojisi şirketlerinden biri olan BimSA’nın Genel Müdürü Tunç Taşman, Vergi Usul Kanunu’nda, e-defter, e-fatura gibi uygulamalardan daha etkin şekilde faydalanmak ve benzer uygulamalar geliştirmek amacıyla birçok maddenin, elektronik yöntem ve uygulamalara imkan sağlayacak şekilde yeniden yazılmasını değerlendirdi.

Arşiv-Elektronik Belge Yönetimi Sempozyumu, 22-23 Ekim 2015 Bilgi teknolojilerinin hızlı gelişimi kurumların iş ve işlemlerinde değişiklikler yapmasını zorunlu kılmış, gerçekleştirilmekte olan ve gerçekleştirilmiş olan işlemler elektronik ortama taşınmıştır. Bilgi ve belge yönetimindeki yenilikçi yaklaşımlar sayesinde elektronik belge yönetim sistemleri, dijitalleştirme ve e-arşiv sistemleri kurumlara kolaylık sağlamanın yanında, iş ve işlemlerini hızlı ekonomik ve verimli şekilde […]

Elektronuk Belge Yönetim Sistemi (EBYS) Konferansı düzenlendo. Profesör Doktor Ensar Gül (Türksat Genel Müdürü )  “2600 yılında diyelim birisi araştırma yapacağı zaman araştırmasını elektronik ortamda yapacak. Artık eskiye dönüş mümkün değil. Elektronik ortama geçtik ve geçmek zorundayız. Amacımız EBYS‘yi tüm kamuda yaygın hale getirmek” dedi. Türksat A.Ş tarafından düzenlenen ‘Belgenet-Belge Yönetimi Sistemi Konferansı’ JW Marriott Otel’de […]

Ayıklama ve Tasnif Arşivleme işleminin ilk ve en önemli adımlarından biri ayıklama ve tasniftir. Saklanması gereken dokümanların tanınması ve gerek fiziksel gerekse dijital olarak dokümanın saklanması gereken yere karar verme aşamasıdır. Dokümanla ilgili, künye bilgilerini ve tarama sonrası saklanacak yere karar veren kişi iseniz ve bu adımdan sonraki işlemleri siz yapmıyorsanız, bu adımdan sonrası için bir […]

Tasnif, arşiv ve arşivlik malzemenin kolaylıkla bulunması ve kullanılabilmesi için dosya plânı esas alınarak belgelerin konu numarasına göre veya konu numarasıyla birlikte kronolojik, alfabetik ve coğrafik olarak sıraya konulması işlemini ifade eder. Tariften de anlaşılacağı üzere iyi, pratik ve kolay bir tasnifin yapılabilmesi için belgeler daha başlangıç aşamasında ve sonrasında şu temel üzerine oturtulmalıdır. Bunlar; […]

Ayıklama-İmha işlemleri: Ayıklama : Arşiv Malzemesi ve ileride arşiv malzemesi vasfını kazanacak olan arşivlik malzeme ile cari işlemleri devresinde bir değere sahip olduğu halde, hukuki kıymetini ve bir delil olma vasfını kaybetmiş, ileride kullanılmasına ve muhafazasına lüzum görülmeyen her türlü malzemenin birbirinden ayrımı ve tespiti işlemini ifade eder. Özet olarak ayıklama, arşiv malzemesi, arşivlik malzeme […]

Kurumlarda saklama süresini tamamlayan arşiv malzemesi “Arşiv Malzemesi Devir-Teslim ve Envanter Formu” düzenlenerek en geç 1 yıl içinde Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğüne devredilir. Elektronik ortamlarda kayıtlı arşiv malzemesinin devir işlemlerinde Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü tarafından belirlenecek formatlara riayet edilir. Arşiv malzemesinden hangilerinin Genel Müdürlükçe teslim alınıp, hangilerinin geçici veya sürekli olarak mükellefler elinde kalacağı, mükelleflerin […]

Birim arşivi: Kurum ve kuruluşların görev ve faaliyetleri sonucu kendiliğinden teşekkül eden ve bu kuruluşların çeşitli birimlerinde, aktüalitesini kaybetmemiş olarak aktif bir biçimde ve günlük iş akımı içinde kullanılan arşivlik malzemenin belirli bir süre saklandığı arşivlerdir. (Mükelleflerin taşra, bölge ve yurt dışı kuruluşlarında bulunan arşivler de birim arşivi sayılır.) Kurum arşivi: Kurum ve kuruluşların, merkez […]

Arşiv Kodu Kurum / Kuruluş Adı 746 Abant ve Bolu Çevresi Turizmi A.Ş. 100 Adalet Bakanlığı 761 Adana Kağıt Torba Sanayii T.A.Ş. 101 Adli Tıp Kurumu Başkanlığı 751 Afyon Çimento Sanayi T.A.Ş. 630 Ağır Sanayii ve Otomotiv Kurumu (ASOK) 708 Aksaray Azmi Millî T.A.Ş. 59 Anadolu Ajansı 10 Anayasa Mahkemesi 752 Ankara Çimento Sanayii T.A.Ş. […]

  • 1
  • 2