Tag Archives: kurum içi devir teslim formu

Kurumlarda saklama süresini tamamlayan arşiv malzemesi “Arşiv Malzemesi Devir-Teslim ve Envanter Formu” düzenlenerek en geç 1 yıl içinde Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğüne devredilir. Elektronik ortamlarda kayıtlı arşiv malzemesinin devir işlemlerinde Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü tarafından belirlenecek formatlara riayet edilir. Arşiv malzemesinden hangilerinin Genel Müdürlükçe teslim alınıp, hangilerinin geçici veya sürekli olarak mükellefler elinde kalacağı, mükelleflerin […]