Tag Archives: arşiv

T.C. BAŞBAKANLIK Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü 20/ 10 /1998 SAYI : B.02.0.PPG.0.12-320-18975 1998/27 3056 sayılı Başbakanlık Teşkilat Kanununun Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü’nün görevlerini belirten 11. Maddesinde “Milli arşiv politikasının esaslarını belirlemek, bu esasların uygulanmasını takip etmek ve denetlemek”, “Çeşitli kamu kurum ve kuruluşları ve kuruluşlarının arşivlerinde ayıklama, saklama ve imha işlemlerini denetlemek” görevleri de […]

Muhafazasına Lüzum Kalmayan Evrak ve Malzemenin Yok Edilmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun Kanun No : 3473 Tarihi: 28 Eylül 1988 Amaç ve Kapsam : Madde 1- Bu Kanunun amacı, genel ve katma bütçeli dairelerle (saklama, ayıklama ve imha işlemleri kendi mevzuatına tâbi olmak kaydıyla Cumhurbaşkanlığı, Türkiye Büyük Millet Meclisi, Genelkurmay Başkanlığı, […]

BİRİNCİ KISIM : Amaç, Kapsam ve Tarifler Amaç Madde 1- Bu Dijital Arşiv Yönetmeliğin amacı, kamu kurum ve kuruluşları ile şahıslar elinde bulunan arşiv malzemesi ve ileride arşiv malzemesi hâline gelecek arşivlik malzemenin tespit edilmesini, herhangi bir sebepten dolayı bunların kayba uğramamasını, gerekli şartlar altında korunmalarının temini ve millî menfaatlere uygun olarak Devletin, gerçek ve […]

Mobinova A.Ş olarak bugün, Sayısal Arşiv ve servis büro  hizmetleri sunacak olan markamızı duyurmaktan gurur duyarız! Dijital arşive Mobinova ile geçin.

  • 1
  • 2